KAİNATIN DİLİNDEN
ANİMASYONLU HADİSLER
40 HADİS
ETKİNLİKLER
Üyelik Girişi
Takvim
DİYANET DİNİMİ ÖĞRENİYORUM
FIKHİ KONULAR
2019-2020 OKUL EVRAKLARI
K.KERİM MEALİ

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI

LÜTFEN DOSYALARIN ÜZERİNE TIKLAYARAK İNDİRİNİZ.


PEYGAMBERİMİZİN HAYATI  (FLASH DOSYAS)

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI TEST

HADİS EZBER ETKİNLİKLERİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir?

A) Hz.İbrahim’in oğlu Hz.İsmail

B) Hz.İbrahim’in oğlu Hz.İshak

C) Hz.Yakup (a.s)

D) Hz.Nuh(a.s)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) nerede ve hangi tarihte

doğdu?

A) 622 Mekke

B) 571 Mekke

C) 622 Medine

D) 571 Medine

Peygamber Efendimizin (s.a.v) babası ne zaman vefat

etti?

A)Doğumundan 6 ay önce

B)Doğumundan 4 ay önce

C)Doğumundan 2 ay önce

D)Doğumundan 4 ay sonra

Peygamber Efendimizin (s.a.v) babasının ismi nedir?

A) Ebu Talip

B) Abdulmuttalip

C) Abdullah

D) Abbas

Peygamber Efendimizin (s.a.v) annesinin ismi nedir?

A) Halime

B) Amine

C) Şeyma

D) Hatice

Peygamber Efendimizin (s.a.v) ismini koyan kimdi?

A) Annesi Amine

B) Dedesi Abdulmuttalip

C) Amcası Ebu Talip

D) Babası Abdullah

Peygamber Efendimiz (s.a.v) kaç yaşına kadar

sütannesinin yanında kaldı?

A) 4

B) 6

C) 7

D) 8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman

kaç yaşındaydı?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 8

Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından

sonra kimin yanında kaldı?

A) Dedesi Abdulmuttalip

B) Amcası Ebu Talip

C) Amcası Abbas

D) Süt annesi Halime

Peygamberimizin süt annesinin yanında kalırken

gerçekleşen “Şakkı Sadr” olayı nedir?

A) Ayın yarılması

B) Göğsünün yarılması

C) Fil Vakası

D) Koyunların sütünün artması

Peygamber Efendimiz (s.a.v), dedesi Abdulmuttalip

vefat ettiği zaman kaç yaşındaydı?

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

Peygamber Efendimiz (s.a.v) dedesi Abdulmuttalip’in

ölümünden sonra kimin yanında kaldı?

A) Amcası Abbas

B) Amcası Ebu Talip

C) Süt annesi Halime

D) Hiçbiri

Peygamberimizi sütanne olarak alan Hz Halime'nin

evinde aşağıdaki değişikliklerden hangisi oldu?

A) Binek hayvanı yaşlı ve yavaş iken hızlandı.

B) Deve ve koyunlarının sütleri arttı.

C) Evlerine bolluk ve bereket geldi.

D) Hepsi

8.

9.

10.

11.

12.

13.

www.etkinlikdenizi.com

Çocukluk Dönemi TEST 1

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin(a.s.m)

doğduğu gece meydana gelen olaylardan değildir?

A) Sava Gölü kurudu.

B) 1000 yıldır yanan ateş söndü.

C) Gök gürledi, şimşekler çaktı.

D) Semave Vadisi sular altında kaldı.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m) sütannesinin

yanında kaç sene kalmıştır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Peygamberimizin annesi nerede vefat etmiştir?

A) Mekke'de

B) Taif'te

C) Medine'de

D) Ebva'da

Peygamberimiz 12 yaşındayken amcası Ebu Talip'le

ticaret için nereye hareket etmiştir?

A) Şam'a

B) Habeşistan'a

C) Medine'ye

D) Kudüs'e

Peygamberimize Mekkeliler tarafından güvenilirliği

sebebiyle verilen lakab nedir?

A) Güvenilir Muhammed

B) Merhametli Muhammed

C) Muhammedül Emin

D) Adil Muhammed

Peygamberimiz amcasıyla Şam'a ticaret için yola

çıktığında Busra'da verdikleri molada, amcasına

yeğenini geri götürmesini söyleyen kişi kimdir?

A) Meysere

B) Bahira

C) Haris

D) Ebu Talib

Peygamberimiz ilk evliliğini kaç yaşındayken

yapmıştır?

A) 20 B) 23 C) 25 D) 28

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ilk eşidir?

A) Hz. Aişe

B) Hz. Zeynep

C) Hz. Sevde

D) Hz. Hatice

Hacerü'l Esved'in kelime anlamı nedir?

A) Siyah Taş

B) Hacer'in Taşı

C) Uçan Taş

D) Hicret Mevsimi

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin

çocuklarından biri değildir?

A) Kasım

B) Rukiye

C) Zeynep

D) Aişe

Peygamberimizin güvenirliliği sayesinde, Kabenin

tamiri sırasında kabile savaşlarının çıkmasını önlediği

olaya ne ad verilir?

A)Kabe tamiri

B)Kabe Hakemliği

C) Hılful Fudul

D) Hılful fasih

Peygamberimizin, peygamberlik gelmeden evvel

Mekke şehrinden uzaklaşarak ibadet etmeye başladığı

mağara ve dağın adı nedir?

A) Nurdağı-Hira Mağrası

B) Sevr Dağı - Hira Mağarası

C) Hira Dağı Sevr Mağrası

D) Hiç biri

Peygamberimizin hangi amcası hakkında Tebbet

Suresi nazil olmuştur?

A) Ebu Talip

B) Ebu Leheb

C) Ebu Cehil

D) Abbas

8.

9.

10.

11.

12.

13.

www.etkinlikdenizi.com

Çocukluk ve Gençlik Dönemi TEST 2

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı

Peygamberimize ilk vahiy nerede gelmiştir?

A) Cudi Dağında

B) Arafat Dağında

C) Hira Dağında

D) Safa ve Merve'de

Peygamberimize ilk inen ayetler hangi surede yer

almaktadır?

A) Alak Suresi

B) Nebe' Suresi

C) Bakara Suresi

D) Fatiha Suresi

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Ali

C) Hz. Zeyd

D) Hz. Halid bin Velid

Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun

peygamber olduğunu anlayan kimdir?

A) Bahira

B) Hatice

C) Ebu Talip

D) Varaka

Resulullah'a ilk önce inananlar nasıl insanlardı?

A) Güç kuvvet sahipleri

B) Üstün mevki sahipleri

C) Kabile başkanları

D) Yoksul ve zayıflar

Hz. Bilal kimin aracılığıyla Müslüman olmuştur?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

Peygamberimizin hanımları içinde “Saff-ı evvel” (ilk

inananlar safında) olan hangisidir?

A) Hz. Hatice

B) Hz. Aişe

C) Hz. Zeynep

D) Hz. Sevde

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Peygamberimize iman eden "ilk dört Müslüman"

aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Hz.Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali

B) Hz.Hatice, Hz.Ebu Bekir, Hz.Aişe, Hz. Ömer

C) Hz. Ebu Bekir, Ebu Talip, Hz. Hatice, Hz Hamza

D) Hz.Hatice, Hz. Ali, Hz.Ebu Bekir, Hz.Zeyd

Resulullah'ı (a.s.m) öldürmek için yola çıkmışken

sonunda Resulullah'a biat edip Müslüman olan ve

Resulullah'ın halifesi ünvanını kazanan zat kimdir?

A) Hz. Hamza

B) Ebu Leheb

C) Hz. Ömer

D) Hz. Abbas

Hz. Ömer Müslüman olarak kaçıncı sırada yer

almaktadır?

A) 10. B) 15. C) 30. D) 40.

Peygamber Efendimize (s.a.v) ilk vahiy kaç yaşında

gelmiştir?

A) 25 B) 35 C) 40 D) 45

Sıddık-ı Ekber olarak anılan Peygamberimizin en

yakın dostu kimdir?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

Peygamberimizin Onlar yıldızlar gibidir. Hangisine

uyarsanız doğru yolu bulursunuzbuyurduğu kişiler

kimlerdir?

A) Evliyalar

B) Sahabeler

C) Ensarlar

D) Muhacirler

Müşrikler Peygamberimize inanmadıkları için bir

takım ithamlarda bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden

hangisi bu ithamlardan değildir?

A) Mecnun

B) Falcı

C) Yalancı

D) Şair

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

www.etkinlikdenizi.com

İlk Vahiy - İlk Tebliğ TEST 3

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı

Resulullah'ın (s.a.v) imana davet için gittiği, fakat

taşlandığı yer neresidir?

A) Medine

B) Habeş

C) Bağdat

D) Taif

Şakk-ı kamer mu'cizesi ne demektir?

A) Ayın ikiye yarılması

B) Peygamberimizin parmaklarından su akması

C) Ağaçların Resulullah'ın yanına gelmesi

D) Devenin ağlayarak Peygamberimize şikâyeti

İslâmın yayılmasını engellemek için müşrikler boykot

kararı almışlardı. Müslümanlara uygulanan boykot kaç

yıl sürmüştür?

A) 3

B) 5

C) 7

D) 9

Aşağıdakilerden hangisi “Hüzün Yılı” diye tabir edilen

yıl içinde vefat etmemiştir?

A) Hz. Hatice

B) Peygamberimizin oğlu Kasım

C) Ebu Talib

D) Hz. Zeynep

Resulullah Taif'e tebliğ vazifesi için kiminle gitmiştir?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Zeyd

C) Hz. Ali

D) Hz. Bilal

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin en büyük

mu'cizesidir?

A) Şakk-ı Kamer mu'cizesi

B) Bereket mu'cizesi

C) Ağaçların yerinden çıkması mu'cizesi

D) Kur'an-ı Kerim

Şimdi 5 vakit farz olarak kıldığımız namaz Miraç'ta ilk

önce kaç rekât olarak indirilmiştir?

A) 20 B) 40 C) 50 D) 60

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimize

zulmedenlerden değildir?

A) Ebu Leheb

B) Ebu Cehil

C) Ebu Seleme

D) Utbe

Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m) “Güneşi

sağıma, ayı da soluma koysalar ben davamdan

vazgeçmem” sözünü kime hitaben söylemiştir?

A) Ebu Bekir'e

B) Ebu Talib'e

C) Ebu Cehil'e

D) Hz. Ali'ye

Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır?

A) Hicrette

B) Mekkenin fethinde

C) İlk vahiyde

D) Miraç'ta

Sadece Allah'a inandığı için şehit edilen ilk müslüman

kimdir?

A) Hz. Yasir

B) Hz.Hamza

C) Hz.Sümeyye

D) Hz.Bilal

“Kulu Muhammed'i(s.a.v) bir gece Mescid'i Haram'dan,

kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını

mübarek kıldığımız Mescid'i Aksa'ya götüren Allah'ın

şanı ne yücedir.” Ayetiyle hangi olay anlatılmıştır?

A) Mescid'i Aksa'nın fethedileceği

B) İsra ve Miraç olayı

C)Hicret olayı

D)Fetih olayı

İlk hicret aşağıdakilerden hangisine olmuştur?

A) Yemen'e

B) Şam'a

C) Habeşistan'a

D) Mısır'a

8.

9.

10.

11.

12.

13.

www.etkinlikdenizi.com

Hüzünlü Yıllar TEST 4

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı

Hicret ederken Resulullah'a yol arkadaşlığı eden sahabe

kimdir?

A) Hz. Ali

B) Hz. Aişe

C) Hz. Zeyd

D) Hz. Ebu Bekir

Peygamberimiz hac mevsiminde Medinelilerle ilk defa

kaç yılında nerede görüşmüştür?

A) 622 - Akabe

B) 620- Safa tepesi

C) 621- Akabe

D) 621- Safa tepesi

Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk

Kur'an öğretmeni kimdir?

A) Hz. Musab

B) Hz. Ali

C) Hz. Abdullah

D) Hz. Osman

Resulullah hicret ederken sığındığı mağara önünde

yuva yapan iki hayvanın adı nedir?

A) Güvercin- Örümcek

B) Güvercin- Karınca

C) Örümcek-Karınca

D) Leylek- Örümcek

'Hicret' neyin başlangıcı olarak kabul edilir?

A) Miladi Takvim

B) Rumi Takvim

C) Hicri Takvim

D) Güneş Takvimi

Peygamberimiz kaç yılında Medine’ye hicret etmiştir?

A) 620

B) 621

C) 622

D) 623

Peygamberimiz hicret ederken yerine kimi yatağında

bırakmıştır?

A) Hz. Hamza

B) Hz. Osman

C) Hz. Ali

D) Hz. Ebu Bekir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

İnançlarını rahat bir şekilde yaşamak için

Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmelerine

ne ad verilir?

A) Seyahat

B) Büyük göç

C) Hicret

D) Hudeybiye

“Yesrib” hangi şehrin eski adıdır?

A) Mekke

B) Medine

C) Taif

D) Şam

Resulullah hicret ederken yolda onu öldürüp ödüle

konmak için izleyen ve karşılaştığında atı kuma

gömülen geleceğin sahabesi kimdir?

A) Ebu Cehil

B) Suheyb

C) Süraka

D) Utbe

Resulullah Medine'ye hicret ettiğinde kimin evinde

kalmıştır?

A) Sa'd bin Hayseme

B) Esad bin Zürare

C) Suheyb bin Sinan

D) Ebu Eyyüb el- Ensari

İslam tarihinin ilk mescidi nerede yapılmıştır?

A) Medine'de

B) Kuba'da

C) Habeşistan'da

D) Yemen'de

Medineli Müslümanlara verilen “Ensar” ünvanı ne

anlama gelmektedir?

A) Yazıcılar

B) Yardımcılar

C) Dostlar

D) Hicret edenler

8.

9.

10.

11.

12.

13.

www.etkinlikdenizi.com

Hicret TEST 5

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı

İlk müezzin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Bilal

B) Hz. Zeyd

C) Hz. Abdullah bin Zeyd

D) Hz. Ali

Peygamberimize (a.s.m) inanmayan ama inanmış gibi

görünmeye çalışan kişiye ne ad verilir?

A) Müşrik

B) Münafık

C) Kâfir

D) Mü'min

Peygamberimizin(a.s.m) Mekke'den Medine'ye göçene

kadar ki Peygamberlik dönemi kaç yıldır?

A) 13 yıl

B) 15 yıl

C) 17 yıl

D) 18 yıl

Hicret edenler ve onlara yardım edenler

aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Mekkeliler-Medineliler

B) Evs ve Hazreçliler

C) Müşrikler- Mü'minler

D) Ensar ve Muhacirler

Kıblenin Kâbe olarak tayin edildiğini bildiren vahiy

gelmeden önce Müslümanlar nereye dönük olarak

namaz kılıyorlardı?

A) Yemen'e

B) Şam'a

C) Medine'ye

D) Kudüs'e

İslam ordusunun ilk düzenli savaşı hangisidir?

A) Bedir

B) Uhud

C) Hendek

D) Hudeybiye

Günümüze kadar gelen ve aynı şekilde okunmaya

devam eden 'ezan' nasıl ilham olmuştur?

A) Kura ile

B) Rüya ile

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C) Peygamberimiz aracılığıyla

D) Vahiy ile

Bedir Savaşı Hicretin kaçıncı yılında meydana

gelmiştir?

A) Birinci yılı

B) İkinci yılı

C) Üçüncü yılı

D) Dördüncü yılı

Bedir zaferi sonunda Peygamberimizin, ölüm haberini

aldığı kızı kimdir?

A) Hz. Zeynep

B) Hz. Ümmü gülsüm

C) Hz. Rükiye

D) Hz. Fatıma

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i beyt'ten değildir?

A) Hz. Ali

B) Hz. Fatıma

C) Hz. Ömer

D) Hz. Hüseyin

Peygamberimizin damadı olan Hz. Osman neden Bedir

Harbine katılamamıştı?

A) Hasta olduğu için

B) O sıralar henüz Müslüman olmadığı için

C) Eşi Hz. Rükiye çok hasta olduğu için

D) Hayatta olmadığı için

Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın temel esaslarından

değildir?

A) Zekât

B) Umre

C) Hac

D) Oruç

Peygamberimizin mescidinin yanında, ilk yatılı

öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan

Müslümanlara ne denir?

A) Ashabı Yemin

B) Ashabı Şimal

C) Ashabı suffe

D) Ashabı Kerim

8.

9.

10.

11.

12.

13.

www.etkinlikdenizi.com

Medine Dönemi ve Bedir TEST 6

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı

Uhud Savaşı hicretin kaçıncı yılında yapılmıştır?

A) 1. Yılında

B) 3. Yılında

C) 5. Yılında

D) 6. Yılında

Resulullah'ın onca ikazına rağmen, sahabilerin

yerlerini terk edip Uhud harbinde yenilmelerine sebep

olan okçuların yerleştirildiği geçit hangisidir?

A) Akabe Tepesi

B) Hira Dağı

C) Safa Tepesi

D) Ayneyn Tepesi

Uhud harbinde okçular tepesinin boşluğunu fark eden

ve o yönden saldıran müşrik ordusunun kumandanı

kimdir?

A) Ebu Cehil

B) Halid bin Velid

C) Ebu Süfyan

D) Abdullah bin Ubey

Peygamberimiz Uhud savaşında kılıcını kime

vermiştir?

A) Hz. Hamza

B)Hz. Dücane

C)Hz. Ali

D)Hz. Musab bin Ümeyr

Resulullah'ın mübarek yüzünün yaralandığı savaşta

Peygamberimizin yüzüne batan miğferin halkalarını

dişleriyle çıkaran ve iki dişini kaybeden sahabe kimdir?

A) Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas

B) Hz. Mus'ab bin Umeyr

C) Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah

D) Hz. Ka'b bin Malik

Uhud harbi dâhil müşrikler safında yer alan daha

sonra Müslüman olan ve “İslam'ın kılıcı” ünvanıyla

anılan sahabe kimdir?

A) Hz. Enes bin Malik

B) Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas

C) Hz. Halid bin Velid

D) Hz. Amr bin As

1.

2.

3.

4.

5.

6.

İlk Uhud şehidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Cabir

B) Abdullah bin Amr

C) Halid bin Velid

D) Hz. Talha

“Zülfikar” adı verilen kılıç hangi halifeye aittir?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

Resulullah'ın Uhud harbinde şehid olan amcası kimdir?

A) Hz. Abbas

B) Ebu Talip

C) Hz. Hamza

D) Hz. Ali

Peygamberimizin amcası Hz. Hamza'yı Uhud'da şehid

eden daha sonra Müslüman olan, fakat Resulullah'ın

“gözüme görünmesin” buyurduğu sahabe kimdir?

A) Hz. Vahşi

B) Ebu Süfyan

C) Cübeyr bin Mut'im

D) Ubey bin Halef

Zırhı ile ilk bakışta Peygamberimize(a.s.m) benzeyen,

şehadetiyle Peygamberimizin şehit edildiği haberinin

yayılmasına sebep olan sahabe kimdir?

A) Hz. Talha

B) Hz. Ka'b bin Malik

C) Hz. Hamza

D) Hz. Mus'ab

Aşağıdakilerden hangisi başta müşriklerin

safındayken, Uhud harbinden sonra Müslüman

olanlardan değildir?

A) Hz. Halid bin Velid

B) Hz. Amr bin As

C) Hz. Mus'ab bin Umeyr

D) Hz. Haris bin Hişam

7.

8.

9.

10.

11.

12.

www.etkinlikdenizi.com

Medine Dönemi - Uhud TEST 7

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı

Peygamberimizin (a.s.m), 3000 meleğin yardıma

geldiğini söylediği savaş hangisidir?

A) Bedir B) Uhud C) Hendek D) Huneyn

I- Hendek Savaşı

II- Hayberin Fethi

III- Hudeybiye Ant.

IV- Halid b. Velidin müslüman olması

Yukarıdaki olayların kronolojik sırası hangi şekilde

doğru verilmiştir ?

A) I-II-III-IV B) II,I,III,,IV

C) I, III,II,IV D) IV-III-II-I

Resulullah'ın mübarek dişinin kırıldığı savaş hangisidir?

A) Bedir savaşı

B) Uhud savaşı

C) Zatürrika gazası

D) Huneyn savaşı

Aşağıdakilerden hangisi bir savunma savaşıdır?

A) Bedir savaşı

B) Uhud savaşı

C) Hendek savaşı

D) Hayber'in fethi

Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş

hangisidir?

A) Uhud savaşı

B) Hendek savaşı

C) Mu'te savaşı

D) Huneyn savaşı

Mekke fethedilirken 4 koldan şehre girmekte olan

İslam ordusunun komutanlarından hangisi müşriklerle

savaşmak zorunda kalmıştır?

A) Hz. Halid bin Velid

B) Hz. Zübeyr bin Avvam

C) Hz. Sa'd bin Ubade

D) Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah

Peygamberimiz Uhud savaşında kılıcını kime

vermiştir?

A) Hz. Hamza

B) Hz.Musab

C) Hz.Ebu Dücane

D) Hz.Ali

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mekke Fethi ile ilgili verilen bilgilerin hangisi yanlıştır ?

A) Fetihten sonra Ebu Süfyan Müslüman Olmuştur.

B) Kabe putlardan temizlenmiştir.

C) Mekkeliler topluca biat etmişlerdir.

D) Müslüman olmayan kabilelerin İslamiyete girişi

hızlanmıştır.

Hendek savaşında kazılan hendek ne kadar sürede

kazılmıştır?

A) 1 hafta B) 10 gün C) 4 hafta D) 6 hafta

Hendek savaşında Medine'nin etrafının hendekle

kazılmasını öneren sahabe kimdir?

A) Malik b Enes

B) Selman'ı Farisi

C) Bilal'i Habeşi

D) Habbab

Peygamberimizin (a.s.m) son seferi nereye olmuştur?

A) Tebük B) Taif C) İran D) Mısır

Kur'an'da büyük Fetih olarak değerlendirilen olay

hangisidir?

A) Mekkenin fethi

B) Taifin fethi

C) Hudeybiye anlaşması

D) Rıdvan biati

Peygamberimiz vefatından önce düzenlediği orduya

kimi komutan tayin etmişti?

A) Hz. Ömer

B) Halit bin Velid

C) Usame bin Zeyd

D) Hz. Ali

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşmasının

maddelerinden değildir?

A) Peygamberimiz ve Müslümanlar bu yıl değil gelecek

yıl Umre yapacaklar.

B) Müslümanlardan Mekke'ye sığınanlar geri

verilmeyecek, Mekke'den Medine'ye sığınanlar

istendiği takdirde geri verilecek.

C) Medine Yahudilerine karşı ortak mücadele edilecek.

D) 10 yıl süreyle iki taraf savaşmayacak.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

www.etkinlikdenizi.com

Savaşlar-Antlaşmalar TEST 8

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin azatlı kölesi

olan sahabedir?

A) Hz. Ali

B) Hz. Zeyd

C) Hz. Bilal

D) Hz. Halid

Eşiyle beraber ilk hicret eden sahabe aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Ebu Seleme

B) Zübeyr bin Avvam

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

İslam'ın ilk bayraktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zübeyr

B) Suheyb

C) Bureyde

D) Sa'd bin Hayseme

Resulullah'dan (a.s.m) en çok hadis rivayet eden sahabe

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Ömer

C) Hz. Mus'ab bin Umeyr

D) Hz. Ebu Hureyre

Aşağıdakilerden hangisi hadis nakleden ravilerden

değildir?

A) Hz. Aişe

B) Hz. Ümmü Seleme

C) Hz. Ebu Hureyre

D) Hz. Hamza

İslam tarihinde ilk ok atma şerefi kime aittir?

A) Hz. Hamza

B) Hz. Sa'd bin Muaz

C) Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas

D) Hz. Utbe bin Gazvan

Efendimizin(a.s.m) “Özel Kalemi” olma şerefine eren

sahabe kimdir?

A) Zeyd bin Sabit

B) Zeyd bin Haris

C) Bilal-i Habeşi

D) Ka'b bin Malik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk

Kur'an öğretmeni kimdir?

A) Hz. Ali

B) Hz. Abdullah b. Mesut

C) Hz. Musab b. Ümeyr

D) Hz. Osman

Resulullah'ın, kendisinden sakladığı altınlarının yerini

söylediği zaman Müslüman olan Peygamberimizin

amcası kimdir?

A) Hz. Abbas

B) Hz. Hamza

C) Ebu Talib

D) Hz. Ali

Aşağıdaki sahabelerden hangisi Hudeybiye

Antlaşmasının şahitlerinden değildir?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Abdurrahman bin Avf

C) Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah

D) Hz. Cabir

Eski adı Abdül –Kâbe olan ve Müslüman olduktan

sonra Resulullah'ın isteğiyle adını Abdurrahman olarak

değiştiren sahabe kimin oğludur?

A) Hz. Ebu Bekir'in

B) Hz. Amr bin As'ın

C) Hz. Abbas'ın

D) Hz. Enes bin Malik'in

Resulullah'ın(a.s.m), şehid edilmeden önce kesilen iki

eline karşılık Cenab-ı Hakk’ın kendisine cennette iki

kanat verdiğini buyurduğu sahabe kimdir?

A) Hz. Talha

B) Hz. Cafer

C) Hz. Zeyd

D) Hz. Bilal

Peygamberimizin(a.s.m) “Sen Muhacirlerin

sonuncususun “ buyurduğu sahabe kimdir?

A) Hz. Ali

B) Hz. Abbas

C) Hz. Halid bin Velid

D) Hz. Amr bin As

8.

9.

10.

11.

12.

13.

www.etkinlikdenizi.com

Sahabeler TEST 9

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı

Hz Peygamberin vefatından sonra halife olan ve bütün

yalancı peygamberleri yok ederek İslam'ı hâkim kılan,

Hz. Peygamberin kayınpederi de olan yüce sahabinin

adı nedir?

A) Hz. Osman

B) Hz. Ebu Bekir

C) Hz. Ali

D) Hz. Ömer

Peygamberimizden sonra gelen 4 halife sırasıyla

kimlerdir?

A) Hz. Ebu Bekir - Hz. Osman - Hz. Ömer - Hz. Ali

B) Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer - Hz. Ali - Hz. Osman

C) Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer - Hz. Osman - Hz. Ali

D) Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir - Hz. Ali - Hz. Osman

Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında 'kitap' haline

getirilmiştir?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

Hz. Ömer halife olarak kaç yıl görevde kaldı?

A) 12 B) 10 C) 8 D) 5

Hz. Osman halife olarak kaç yıl görevde kaldı?

A) 12 B) 10 C) 8 D)5

Hz. Ali halife olarak kaç yıl görevde kaldı?

A) 12 B) 10 C) 8 D)5

Aşağıdakilerden hangisi sadece Dört Büyük Halife'yi

içine alır?

A) Aşere-i Mübeşşere

B) Hulefa-i Raşidin

C) Sahabe-i Kiram

D) Resul-i Kibriya

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

“Hakla batılın arasını ayıran” anlamına gelen “Faruk”

ünvanı hangi sahabeye verilmiştir?

A) Hz. Ali

B) Hz. Ömer

C) Hz. Hamza

D) Hz. Bilal

Resulullah'ın “Kur'an ve iman davasının sarsılmaz

kalesi, bölünmez bileği, ilim ve hikmet kapısı” dediği

zat kimdir?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

Resulullah'ın(a.s.m) vefatından sonra “Kim

'Muhammed öldü' derse, onu kılıcımla iki parça

ederim” diyen sahabe kimdir?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

Aşağıdakilerden hangisi “En yüksek sadakat ahlakına

sahip insan” anlamına gelmektedir?

A) Zinnureyn

B) Seyfullah

C) Sıddık-ı Ekber

D) Resul-i Kibriya

Peygamberimizin (a.s.m) iki kızıyla evlilik yapan (bir

kızının vefatından sonra Hz. Peygamberin diğer kızıyla

evlendirdiği) ve “zinnureyn” (iki nur sahibi) lakabını

alan sahabe kimdir?

A) Hz. Ali

B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman

D) Ebu'l-As ibn-i Rebi

Vefatından sonra Resulullah'ın mübarek bedenini

hangi sahabe yıkamıştır?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

9.

10.

11.

12.

13.

14.

www.etkinlikdenizi.com

Dört Halife Dönemi TEST 10

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı

Cevap Anahtarı

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı

TEST-1

1-A

2-B

3-C

4-C

5-B

6-B

7-A

8-C

9-A

10-B

11-C

12-B

13-D

TEST-6

1- A

2- B

3- A

4- D

5- D

6- A

7- B

8- B

9- C

10- C

11- C

12- B

13- C

TEST-2

1- C

2- C

3- D

4- A

5- C

6- B

7- C

8- D

9- A

10- D

11- B

12- C

13- B

TEST-7

1- B

2- D

3- B

4- B

5- C

6- C

7- B

8- D

9- C

10- A

11- D

12- C

TEST-3

1- C

2- A

3- D

4- D

5- D

6- A

7- A

8- D

9- C

10- D

11- C

12- A

13- B

14- C

TEST-8

1- A

2- C

3- B

4- C

5- C

6- A

7- C

8- C

9- D

10- B

11- A

12- A

13- B

14- C

TEST-4

1- D

2- A

3- A

4- D

5- B

6- D

7- C

8- C

9- B

10- D

11- A

12- B

13- C

TEST-9

1- B

2- C

3- C

4- D

5- D

6- C

7- A

8- C

9- A

10- D

11- A

12- B

13- B

TEST-5

1- D

2- C

3- A

4- A

5- C

6- C

7- C

8- C

9- B

10- C

11- D

12- B

13- B

TEST-10

1- B

2- C

3- A

4- C

5- B

6- A

7- D

8- B

9- B

10- D

11- B

12- C

13- C

14- D

TAKVİM
EBUP KİTAPLAR
LGS HAZIRLIK
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret1007366
ONLİNE SINAVLARI
DİNDERSİ DERS ÖZETLERİ
Site Haritası
İNSTAGRAM
TECVİD DERSLERİ
ATA SPORLARIMIZ
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.169817.2386
Euro17.566017.6364
MESLEKLERİ TANIYALIM
Hava Durumu
Saat
KURANDAN BİR AYET OKU